Wepak

A    W E P A K    kettős könyvelés program rövid jellemzése

WEPAK rövid leírása:

A WEPAK  (Windows  alapú Egységesített Pénz Anyag  és Könyvelési  programcsomag) program a sikeres EPAK (DOS) könyvelési program tapasztalataira építve született, mint új szemléletű könyvelési program. Client/Server architektúra és a Windows operációs rendszer  lehetőségeiből  adódóan  a  WEPAK  program  lehetővé  teszi  több  felhasználó együttes  munkáját  és  megenged  több  adatbázis  kezelését.  Az  adatok  védelmét  és biztonságát  a FIREBIRD  1.5  (INTERBASE)  SQL  adatbázis  szerver  magas  szinten biztosítja alacsony hardware igények mellet.

A WEPAK a RiskCont cég által fejlesztett programcsomagba szorosan integrált, ami azt jelenti,   hogy   kommunikálni   tud   más   programmodulokkal,   mint   például   a Raktár, Számlázó,  Tárgyi  eszköz  nyilvántartás,  Termelésirányítás  stb. A  modulok  közti kommunikáció  történhet  lokális  hálózaton  vagy email,  illetve FTP  segítségével távoli kliensek között. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az ország bármelyik pontján napra és  percre  kész  információk  legyenek  ott,  ahol  erre szükség  van.  Lehetővé  teszi  az adatok centrális  adatbázisba  történő  összegyűjtését  az  ország  több  pontjáról.  Másik igen fontos alapelv volt flexibilis és kellően általános megoldás, ami lehetővé teszi, hogy a programot kis és nagy cégek egyaránt használhassák.  A  harmadik  alapelv  a  felhasználóbarát  felület  kialakítása,  ami  jól  áttekinthető  és  gyors adatbevitelt és visszakeresést biztosít. 

WEPAK kettős könyvelési program lehetővé teszi többek között az alábbiakban felsorolt feladatok megoldását:  

 • Vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes adatok könyvelését
 • Több deviza használatát
 • Bármennyi áfa típus használatát és az áfa automatikus kiszámolását
 • A könyvelési főkönyv alábontását és szerkesztését
 • Az  árfolyam-különbözetből  adódó  nyereség  illetve  veszteség  automatikus  és  kézi könyvelését
 • A bizonylatok kézi és automatikus összevezetését
 • A pénztári bizonylatok kézi vagy automatikus sorszámozását
 • A pénztári bizonylatok újrarendezését és negatív pénztári egyenleg ellenőrzését
 • Több pénztár, illetve a devizapénztárak kezelését
 • A  könyvelt  adatok  háromszintű  biztonsági  besorolását: NYITOTT,  RÖGZÍTETT, ZÁRT kategóriákba.
 • A felhasználói jogosultságok kiosztását
 • A könyvelési adatok magyar, angol és német nyelvű megjelenítését és nyomtatását.
 • Különböző  adatok  szűrését  és  nyomtatását,  pl.:  áfa  összesítés,  áfa  tételek,  ügyfél egyenleg,  számla  karton  egyenleg,  főkönyvi  kivonat,  mérlegtábla,  naplók,  pénztári bizonylatok, nyilvántartások stb. 
 • Minden felhasználó munkájának pontos kimutatását és visszakövetését.
 • A könyvelési csomagok - naplók létrehozását
 • Automatikus könyvelési kódok és gyűjtők használatát
 • EPAK könyvelési rendszer adatainak átvételét
 • A  számlázó,  raktár  és  más  modulok  adatainak  automatikus  on-line  vagy  off-line könyvelését
 • Több cég könyvelését és az adatbázis adatainak jelszó általi védelmét
 • Automatikus vagy kézi évzárást és nyitást

Dokumenáció

WEPAK dokumentációjának letöltése