Wepak könyvelési program

A WEPAK (Windows alapú Egységesített Pénz Anyag és Könyvelési programcsomag) program a sikeres EPAK (DOS) könyvelési program tapasztalataira építve született, mint új szemlélető könyvelési program. Client/Server architektúra és a Windows operációs rendszer lehetőségeiből adódóan a WEPAK program lehetıvé teszi több felhasználó együttes munkáját és megenged több adatbázis kezelését. Az adatok védelmét és biztonságát a FIREBIRD 1.5 (INTERBASE) SQL adatbázis szerver magas szinten biztosítja alacsony hardware igények mellet.

A WEPAK a RiskCont cég által fejlesztett programcsomagba szorosan integrált, ami azt jelenti, hogy kommunikálni tud más programmodulokkal, mint például a Raktár, Számlázó, Tárgyi eszköz nyilvántartás, Termelésirányítás stb. A modulok közti kommunikáció történhet lokális hálózaton vagy email, illetve ftp segítségével távoli kliensek között. Ez a megoldás lehetıvé teszi, hogy az ország bármelyik pontján napra és percre kész információk legyenek ott, ahol erre szükség van. Lehetővé teszi az adatok centrális adatbázisba történı összegyűjtését az ország több pontjáról. Másik igen fontos alapelv volt flexibilis és kellıen általános megoldás, ami lehetıvé teszi, hogy a programot kis és nagy cégek egyaránt használhassák. A harmadik alapelv a felhasználóbarát felület kialakítása, ami jól áttekinthetı és gyors adatbevitelt és visszakeresést biztosít.

WEPAK kettős könyvelési program lehetővé teszi többek között az alábbiakban felsorolt feladatok megoldását:

 • Vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes adatok könyvelését
 • Több deviza használatát
 • Bármennyi áfa típus használatát és az áfa automatikus kiszámolását
 • A könyvelési főkönyv alábontását és szerkesztését
 • Az árfolyam-különbözetből adódó nyereség illetve veszteség automatikus és kézi könyvelését
 • A bizonylatok kézi és automatikus összevezetését
 • A pénztári bizonylatok kézi vagy automatikus sorszámozását
 • A pénztári bizonylatok újrarendezését és negatív pénztári egyenleg ellenőrzését
 • Több pénztár, illetve a devizapénztárak kezelését
 • A könyvelt adatok háromszintű biztonsági besorolását: NYITOTT, RÖGZÍTETT, ZÁRT kategóriákba.
 • A felhasználói jogosultságok kiosztását
 • A könyvelési adatok magyar, angol és német nyelvű megjelenítését és nyomtatását.
 • Különböző adatok szűrését és nyomtatását, pl.: áfa összesítés, áfa tételek, ügyfél egyenleg, számla karton egyenleg, főkönyvi kivonat, mérlegtábla, naplók, pénztári bizonylatok, nyilvántartások stb.
 • Minden felhasználó munkájának pontos kimutatását és visszakövetését.
 • A könyvelési csomagok - naplók létrehozását
 • Automatikus könyvelési kódok és gyűjtők használatát
 • EPAK könyvelési rendszer adatainak átvételét
 • A számlázó, raktár és más modulok adatainak automatikus on-line vagy off-line könyvelését
 • Több cég könyvelését és az adatbázis adatainak jelszó általi védelmét.
 • Automatikus vagy kézi évzárást és nyitás