Számla útmutató

Számla útmutató

Módosító számla

Módosítószámlával akkor javítható a számla hibája, ha az eredeti számla kibocsátása (és átadása a termék vevőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének) megtörtént, az azon szereplő gazdasági esemény megvalósult, ugyanakkor a számla – akár a felek megállapodásának változása miatt – nem tükrözi teljesen a megvalósult gazdasági eseményt vagy valamilyen hibát, hiányosságot tartalmaz.

Számla módosítása csak eredeti számlához kapcsolódhat, az eredeti számla adataira vonatkozik. A már módosított eredeti számla az összes korábbi módosítás hatását tartalmazza.

Módosítószámlát módosítani nem lehet, módosításra kizárólag az eredeti számlából indítva van lehetőség, ezért számlaműveletek között nem jelenik meg a számla módosítása művelet.

Az árfolyam és a pénznem módosítása nem lehetséges.

Módosítószámla ahhoz a számlához kapcsolódóan állítható ki, amely

  • nem érvénytelenített számla,
  • nem rendszeren kívüli érvénytelenítő számla,
  • nem rendszeren kívüli módosítószámla.

A számla érvénytelenítése

Számla kiállítása után lehetőség van annak érvénytelenítésére. Érvénytelenítő számla akkor készíthető, ha a számlán szereplő gazdasági esemény nem történt meg vagy nem a számlán szereplő felek között történt meg, továbbá, ha a vevőnek nem bocsátották ki a kiállított számlát.

Technikai érvénytelenítés

A technikai érvénytelenítés akkor merül fel, amikor maga a kiállított számla helyes, a róla teljesített adatszolgáltatás azonban helytelen. Ebben az esetben módosító- vagy érvénytelenítő számla kiállítása nem indokolt, kizárólag a számláról készített adatszolgáltatást kell érvényteleníteni.

Ha a technikai érvénytelenítés alapszámlára hivatkozik, akkor az egész számlaláncot, ha csak egy módosító- vagy érvénytelenítő számlára, akkor csak a hivatkozott számlát érvényteleníti a rendszer.

A technikailag érvénytelenített számlák számlaszáma adott adózó számára újra felhasználható.

A technikai érvénytelenítés bármennyiszer ismételhető.

Azokat a számlákat, amelyeknek a technikai érvénytelenítését elutasították, az adózó nem küldheti be újra, mivel a számlasorszám felhasználva marad, egyedisége nem teljesül.

Tudnivalók a folyamatos teljesítésről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 2016 január 1-től hatályba lépő rendelkezése alapján az 58. § valamennyi folyamatos jellegű ügylet tekintetében a teljesítés időpontját ( a számlán feltüntetett teljesítési időpontot ) az alábbiak szerint határozza meg:

Általános szabály

Amennyiben a felek a termék értékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy részletfizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Ettől eltérő szabályok

A teljesítés időpontja a számla kiállításának időpontja, ha
  - az ellenérték térítésének esedékessége és
  - a számla vagy nyugta kibocsájtása
az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi.

A teljesítés időpontja a fizetési határidő, ha:
  - az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.

A teljesítés időpontja az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő 60. nap, ha
  - a fizetési határidő az elszámolással érintett időszak utolsó napját több, mint 60 nappal meghaladja.

Fentieknek megfelelően minden esetben, amikor a fizetési határidő és a számla kibocsájtása megelőzi az elszámolási időszak végét ( előfizetési időszak végét ), a kibocsájtott számlán teljesítési időpontként a számla kibocsájtás dátumát kell feltüntetni.