Számla kötelező tartalmi elemei (2016)

Számla kötelező tartalmi elemei (2016)

A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza tételesen, viszont sokak számára nehezen értelmezhető jogi szövegkörnyezetben. Ezen az oldalon mindezt lefordítjuk hétköznapi nyelvre:

Minden számlán az alábbi adatokat kötelező feltüntetni:
- számla kibocsátás kelte
- számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja
- számlakiállító neve, címe, adószáma
- vevő neve, címe
- értékesített termék/szolgáltatás megnevezése, mennyisége, nettó egységára (adó nélküli értéke)
- számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
- az ÁFA százaléka és értéke

Esetfüggő kötelező tartalmi elemek:
- "Kisadózó" szöveg feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik
- számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz
- vevő adószáma (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 1 millió forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi
- számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől
- alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza
- adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. ÁFA kulcs neve) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól
- devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban átszámolva (akkor is, ha az 0 Ft), illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam
- "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta
- "önszámlázás" kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
- "fordított adózás" kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
- EU-n belül, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok (259. § 25. pont)
- "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
- "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek" kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén
- "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások" kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén
- "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek" kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
- pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki

Opcionálisan (nem kötelezően!) feltüntethető adatok:
- értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb.
- fizetési mód
- fizetési határidő