NAV XML export

2016.01.01-től bekerült az új "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkció a számlázó programunkba.

WsSzámla programot használó ügyfeleink töltsék le a regisztrációs programot a "WsSzamla" mappába. Indítsák el a "ws_net_reg.exe"-t majd kövessék az ott leírtakat a regisztráláshoz. Ez után töltsék le a 67.02-es verziót az új funkciók aktiválásához.

 

HASZNÁLATA a WinSzla rendszerben

 

A modul elérhető a mind a főmenüben mind pedig a "Start" gomb megnyomásakor a Műveletek ➔ Exportálás más programba ➔ Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpontból.

Az űrlapon be kell állítani az adóhatóság által megadott idő és / vagy sorszám intervallumot, majd a "Szűrés" gombra kattintva kigyűjti az adatokat létrejön, utána az exportálás gombra kattintva létrejön egy nav_szla_lista.xml nevű fájl az ügyfél által kijelölt mappában.

Ezt a fájlt kell átadni / elküldeni az Adóhatóságnak.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a számlázó program „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű új funkciójával összefüggésben

 

2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba.
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-től hatályos 11/A. §-a rendelkezik az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióról, az alábbiak szerint:
„11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.”

 

Milyen gyakorisággal kell az adózónak az adóhatósági adatexportot teljesítenie a NAV felé?

 

"Nem ír elő a Rendelet rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a számlázó programokból így kinyerhető adatállománnyal kapcsolatban, azt csak eseti jelleggel, ellenőrzés során kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek."

 

Kinek a kötelezettsége az adatexport teljesítése, meghatalmazott útján történő számlakibocsátás esetén?

 

"A Rendelet szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval a számlázó programnak kell rendelkezni, vagyis ez egy számlázó programmal szembeni követelmény. Az adóhatósági ellenőrzés során a számlázó program ezen funkciójának használatával adatexport végezhető, ami a Rendelet értelmében az ellenőrzött adóalany által teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról számlázó program alkalmazásával előállított és kibocsátott számlák elektronikus adathordozón tárolt adatainak az adóhatóság részére történő rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.
Vagyis az adatszolgáltatás fentiek szerinti megfelelő tartalommal és szerkezetben történő teljesítése annak az ellenőrzött adóalanynak a felelőssége, akinek a termékértékesítéseiről, szolgáltatásnyújtásairól számlázó program alkalmazásával történt számlakibocsátás. (Ezen adóalany meghatalmazottjának az adóhatósággal szembeni felelőssége csak az Áfa tv. 160. § (2) bekezdése alapján merülhet fel. Az adóalany és a meghatalmazottja felelősségét a feleknek a közöttük létrejött szerződésben célszerű rögzíteniük.") 

 

Felhasznált források

 

Cimke