ÁPRILIS ELSEJÉTŐL MULASZTÁSI BÍRSÁG MINDEN HIBÁS SZÁMLAADAT- SZOLGÁLTATÁSRA

Legkésőbb 2021. március 31-ig van lehetősége az áfaalanyoknak számlázó programjaikat felkészíteni az új, 3.0-ás verziójú séma alkalmazásával történő adatszolgáltatásra. A NAV folyamatosan vizsgálja az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítését, a szankciómentes időszakot követően az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett áfaalany számlaadat-szolgáltatása teljesítésének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetében az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.