Folyamatos teljesítés

Tudnivalók a folyamatos teljesítésről

Az álltalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 2016 január 1-től hatályba lépő rendelkezése alapján az 58. § valamennyi folyamatos jellegű ügylet tekintetében a teljesítés időpontját ( a számlán feltüntetett teljesítési időpontot ) az alábbiak szerint határozza meg:

Általános szabály:
Amennyiben a felek a termék értékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy részletfizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Ettől eltérő szabályok:
A eljesítés időpontja a számla kiállításának időpontja, ha

  - az ellenérték térítésének esedékessége és
  - a számla vagy nyugta kibocsájtása
az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi.
A teljesítés időpontja a fizetési határidő, ha:
  - az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.
A teljesítés időpontja az elszámolással érintett időszak utolsó napját követő 60. nap, ha
  - a fizetési határidő az elszámolással érintett időszak utolsó napját több, mint 60 napplal meghaladja.

Fentieknek megfelelően minden esetben, amikor a fizetési határidő és a számla kibocsájtása megelőzi az elszámolási időszak végét ( előfizetési időszak végét ), a kibocsájtott számlán teljesítési időpontként a számla kibocsájtás dátumát kell feltüntetni.

Cimke